Κατάταξη εμπροθέσμων καταταγέντων

-A A +A
Αρχική >> Κατάταξη εμπροθέσμων καταταγέντων

Γνωρίζεται ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2017 Α/ΕΣΣΟ κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 11 Ιαν 2017, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εμπροθέσμως καταταγέντες, μέχρι και δύο (2) ημέρες μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του  άρθρου 31 Ν.3421/05.