Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

-A A +A
Αρχική >> Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννηθέντες 1998) μπορούν να εκτυπώσουν Αποδεικτικό Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής πατώντας εδώ