Ευεργετικές Διατάξεις για τους άνω των 35 έτων

-A A +A
Αρχική >> Ευεργετικές Διατάξεις για τους άνω των 35 έτων

Γνωρίζεται ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 3421/2005 και να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα καταταγούν και θα εκπληρώσουν στρατιωτική υπηρεσία μόνο είκοσι (20) ημερών.

Πρόσθετα, οι προαναφερόμενοι, εάν διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την 1η Φεβρουαρίου 2016, μπορούν να υπαχθούν επιπλέον στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4361/2016 και να τακτοποιηθούν ως προς τις ποινικές και διοικητικές (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ) κυρώσεις της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το πληροφοριακό έντυπο με τίτλο: Ρύθμιση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ανυποτάκτων άνω των 35 ετών.